Het team van SWS De Dobbe - Schooljaar 2021-2022

Directeur
Jaap Lesman                                                    j.lesman@lauwerseneems.nl
aanwezig op maandag(ochtend), dinsdag(middag), woensdag(ochtend) en donderdag(middag)

Leerkrachten
De leerkracht van groep 1 en 2 is:                    k.vanbreugel@lauwerseneems.nl
                  •  Krista van Breugel                                 
                     aanwezig op maandag t/m vrijdag
                 
De leerkracht van groep 3 en 4 is:
                  •  Diana Modderman                       d.modderman@lauwerseneems.nl
                     aanwezig op maandag t/m vrijdag
                     ICT-coördinator

De leerkrachten van groep 5 en 6 zijn:
                  •  Ida Zoutman                                    i.zoutman@lauwerseneems.nl
                     aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
                     lid van de medezeggenschapsraad
                 •  Astrid Koops                                   a.koops@lauwerseneems.nl 
                     aanwezig op de vrijdag

De leerkrachten van groep 7 en 8 zijn:
                  •  Gina Kruizinga                                g.kruizinga@lauwerseneems.nl
                      aanwezig op dinsdag t/m vrijdag 
                  •  Astrid Koops                 
                      aanwezig: op maandag

Extra begeleiding leerlingen / Remedial Teaching, muzieklessen
                  ​​​​​•  Astrid Kamminga                             a.kamminga@lauwerseneems.nl
                      aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag
                      lid van de medezeggenschapsraad

De gymleerkracht is:
                  •  Ewart Gerritsen                         
                      aanwezig op vrijdag
           
Interne begeleiding
                  •  Belinda Bosscher                     b.bosscher@lauwerseneems.nl                      
                      aanwezig op dinsdag
            
Administratief medewerkster             
De administratieve ondersteuning voor onze school wordt verzorgd door een administratief medewerkster. Zij verzorgt daarnaast ook de administratie van een aantal andere basisscholen van onze stichting.  

Tel: 0595 - 49 20 80


Lestijden
Op onze school werken we met een continurooster. De lestijden zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Voor groep 1 t/m 4
Maandag           8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
dinsdag             8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
woensdag          8.30 -12.30 uur          en 's middags vrij
donderdag         8.30 -12.00 uur*          en 12.30- 14.30 uur
    Groep 1 is op donderdag om 12.00 vrij en wordt dan opgehaald uit de klas

vrijdag               8.30 -12.00 uur          en 's middags vrij
 
Voor groep 5 t/m 8
maandag           8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
dinsdag             8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
woensdag          8.30 -12.30 uur          en 's middags vrij
donderdag         8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
vrijdag               8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
 
De pauzes zijn van 10.15 - 10.30 uur

  
Vakantierooster 2021-2022  
Zomervakantie 10 jul 2021 t/m 22 aug 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari  2022 t/m 27 februari 2022
Goede Vrijdag  15 april 2022
Tweede Paasdag  18 april 2022
Meivakantie inclusief Koningsdag + Bevrijdingsdag 25 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag + de vrijdag 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag  06 juni 2022
Zomervakantie 16 juli  2022 t/m 28 augustus 2022
 

Margedagen: 

We hebben dit schooljaar drie margedagen waarop de school gesloten is. Gedurende die dagen bespreekt het team de onderwijsresultaten en maakt nieuwe plannen voor de komende periode. 

 Klik hier voor het document (g)een vervanging van de leerkracht