Het team van SWS De Dobbe

Directeur
Jaap Lesman                    j.lesman@lauwerseneems.nl
aanwezig op maandag(ochtend), dinsdag(middag), woensdag(ochtend) en donderdag(middag)

Leerkrachten
De leerkrachten van groep 1 en 2 zijn:
                  •  Krista van Breugel                         
                     aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag
                  •  Astrid Kamminga                         a.kamminga@lauwerseneems.nl
                     aanwezig op maandag (RT), donderdag en vrijdag (groep 1/2)
                     lid van de medezeggenschapsraad

De leerkracht van groep 3 en 4 is:
                  •  Diana Modderman                       d.modderman@lauwerseneeems.nl
                     aanwezig op maandag t/m vrijdag
                     ICT-coördinator

De leerkrachten van groep 5 en 6 zijn:
                  •  Ida Zoutman                                    i.zoutman@lauwerseneems.nl
                     aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
                     lid van de medezeggenschapsraad
                 •  Astrid Koops                                   a.koops@lauwerseneems.nl 
                     aanwezig op de vrijdag

De leerkrachten van groep 7 en 8 zijn:
                  •  Gina Kruizinga                                g.kruizinga@lauwerseneems.nl
                      aanwezig op maandag t/m vrijdag en 1x per 14 dagen op woensdag
                  •  Astrid Koops                 
                      aanwezig: 1 keer per 14 dagen op woensdag

De gymleerkracht is:
                  •  meester Ewart Gerritsen                         
                     aanwezig op vrijdag
           
Interne begeleiding
                  •  Belinda Bosscher                     b.bosscher@lauwerseneems.nl                      
                     aanwezig op dinsdag
            
Administratief medewerkster             
De administratieve ondersteuning voor onze school wordt verzorgd door een administratief medewerkster. Zij verzorgt daarnaast ook de administratie van een aantal andere basisscholen van onze stichting.  

Tel: 0595 - 49 20 80


Lestijden
 
Op onze school werken we met een continurooster. De lestijden zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Voor groep 1 t/m 4
Maandag           8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
dinsdag             8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
woensdag          8.30 -12.30 uur          en 's middags vrij
donderdag         8.30 -12.00 uur*          en 12.30- 14.30 uur
    Groep 1 is op donderdag om 12.00 vrij en wordt dan opgehaald uit de klas

vrijdag               8.30 -12.00 uur          en 's middags vrij
 
Voor groep 5 t/m 8
maandag           8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
dinsdag             8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
woensdag          8.30 -12.30 uur          en 's middags vrij
donderdag         8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
vrijdag               8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
 
De pauzes zijn van 10.15 - 10.30 uur

 
Schoolvakanties 2020-2021
Vakanties Periode PO Lauwers&Eems
Zomervakantie 6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020
Herfstvakantie 12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Meivakantie inclusief Koningsdag + Bevrijdingsdag 26 april 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag + de vrijdag 13 mei en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021
 

Margedagen: 

We hebben dit schooljaar drie margedagen waarop de school gesloten is. Gedurende die dagen bespreekt het team de onderwijsresultaten en maakt nieuwe plannen voor de komende periode. De dagen zijn: 

 Klik hier voor het document (g)een vervanging van de leerkracht