Het team van SWS De Dobbe - Schooljaar 2023-2024

Directeur
Wouter van Riet                                                  w.vanriet@lauwerseneems.nl

Leerkrachten
De leerkracht van groep 1 en 2 is:                    k.vanbreugel@lauwerseneems.nl
                  •  Krista van Breugel                                 
                     aanwezig op maandag t/m vrijdag
                 
De leerkrachten van groep 3 en 4 zijn:
                  •  Diana Modderman                                d.modderman@lauwerseneems.nl
                     aanwezig op maandag t/m donderdag
                     ICT-coördinator
                    •  Astrid Kamminga                                 a.kamminga@lauwerseneems.nl 
                     aanwezig op de vrijdag

De leerkrachten van groep 5 en 6 zijn:
                  •  Ida Zoutman                                           i.zoutman@lauwerseneems.nl
                     aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
                     lid van de medezeggenschapsraad

De leerkracht van groep 7 en 8 is:
                  •  Duurt Stoppels                                       d.stoppels@lauwerseneems.nl
                      aanwezig op maandag t/m vrijdag 
                 

Extra begeleiding leerlingen / Remedial Teaching, muzieklessen
                  ​​​​​•  Astrid Kamminga                             a.kamminga@lauwerseneems.nl
                      aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag
                      lid van de medezeggenschapsraad

De gymleerkracht is:
                  •  Ewart Gerritsen                         
                      aanwezig op vrijdag
           
Interne begeleiding
                  •  Belinda Bosscher                             b.bosscher@lauwerseneems.nl                      
                      aanwezig op maandag
            
Administratief medewerkster             
De administratieve ondersteuning voor onze school wordt verzorgd door een administratief medewerkster. Zij verzorgt daarnaast ook de administratie van een aantal andere basisscholen van onze stichting.  

Tel: 0595 - 49 20 80


Lestijden
Op onze school werken we met een continurooster. De lestijden zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Voor groep 1 t/m 4
Maandag           8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
dinsdag             8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
woensdag          8.30 -12.30 uur          en 's middags vrij
donderdag         8.30 -12.00 uur*          en 12.30- 14.30 uur
    Groep 1 is op donderdag om 12.00 vrij en wordt dan opgehaald uit de klas

vrijdag               8.30 -12.00 uur          en 's middags vrij
 
Voor groep 5 t/m 8
maandag           8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
dinsdag             8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
woensdag          8.30 -12.30 uur          en 's middags vrij
donderdag         8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
vrijdag               8.30 -12.00 uur          en 12.30- 14.30 uur
 
De pauzes zijn van 10.15 - 10.30 uur


  

Vakantie

Periode

Herfstvakantie

23 t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 t/m 23 februari 2024

Paasvakantie

29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie

29 april t/m 10 mei 2024

Hemelvaartvakantie              

Valt in meivakantie

Pinkstervakantie

20 mei 2024

Zomervakantie 

22 juli t/m 31 augustus 2024


 
  
Margedagen: 

We hebben dit schooljaar drie margedagen waarop de school gesloten is. Gedurende die dagen bespreekt het team de onderwijsresultaten en maakt nieuwe plannen voor de komende periode. 

 Klik hier voor het document (g)een vervanging van de leerkracht