Wanneer u op de link hieronder klikt, kunt u de schoolgids  2018/2019 van SWS de Dobbe inzien.
Schoolgids 2018/2019

Voor ouders van onze school is de schoolgids 2018/2019 ook te lezen bij de nieuwsbrieven. Deze is afgeschermd met een wachtwoord, omdat er foto's in  schoolgids staan.
Het document hierboven is alleen dus de tekst van onze schoolgids.In het schooljaar 2017/2018 zijn een aantal scholen van het bestuur bezocht door de inspectie. Ook De Dobbe is bezocht. De resultaten van het gehele onderzoek staan in onderstaand document
InspectierapportKlik hieronder voor informatie omtrent vervanging en afspraken bij geen vervanging van een leerkracht.
document vervanging

Klik hieronder om het pestprotocol van de school te bekijken.
pestprotocolAVG
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.  
 
Op www.lauwerseneemspo.nl/privacy kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.  
 
Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming van Lauwers & Eems in behandeling genomen.