11 februari 2020

In deze week vinden de oudergesprekken plaats.
De indeling wordt via de mail verzonden. Wilt u liever op een ander moment? Dat kan, graag even overleggen met de leerkracht.