Schoolkalender - Oudergesprek op verzoek

Data:
03-07-2023 - 07-07-2023
Deze week kunt u bij de leerkracht een afspraak maken voor een ouder gesprek. Dit is facultatief, dus op verzoek van de ouder. Mocht de leerkracht een gesprek nodig vinden, dan wordt er met u contact opgenomen.