Schoolkalender - Nationaal Schoolontbijt LUNCH

Data:
03-11-2020
Op de dag van het Schoolontbijt gaan we samen lunchen; dit i.v.m. de gymles aan het begin van de ochtend
De kinderen lunchen samen op school. Voor de lunch wordt gezorgd.