Welkom op de website van SWS De Dobbe


SWS De Dobbe is ontstaan door een fusie van OBS Roodschoul en CBS H.H. Simonides in Roodeschool.
Deze beide scholen zijn per 1 augustus 2016 gefuseerd.
De afsluiting van  ons project 'Carnaval der Dieren' werd goed bezocht.
Een aantal foto's staan in het foto-album bij  'Activiteiten'.

 
U kunt op deze site de volgende zaken vinden:
  • Lestijden/leerkrachten
  • Schoolgids (i.v.m. privacy versleuteld met een wachtwoord)
  • Fotoalbum met foto's uit de groepen  (i.v.m. privacy versleuteld met een wachtwoord)
  • Nieuwsbrieven (i.v.m. privacy versleuteld met een wachtwoord)
De schoolgids, het inspectierapport en het document omtrent vervanging kunt u vinden onder het kopje 'Documenten'.Tijdens de feestelijke openingsdag hebben alle leerlingen een onderdeel van de kunstwerken gemaakt. Deze prachtige werken kunt u in de hal bewonderen.