Welkom op de website van SWS De Dobbe

SWS De Dobbe is ontstaan door een fusie van OBS Roodschoul en CBS H.H. Simonides in Roodeschool. Deze beide scholen zijn per 1 augustus 2016 gefuseerd.
 

In de agenda staan een aantal activiteiten vermeld.  Houd de nieuwsbrieven in de gaten voor de laatste updates.
UPDATE website 27/6 Er staan foto's van het werken in de groep  in het foto-albums van de groep 1/2.
UPDATE website 28/6 er staan foto's van de natuurwerkstukken in het foto-album van groep 7/8.


Beslisboom (Boink) Corona maart 2022De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben samen een 'blockposter' gekleurd:
Kleuren voor de vrede

Tijdens de feestelijke openingsdag hebben alle leerlingen een onderdeel van de kunstwerken gemaakt. Deze prachtige werken kunt u in de hal bewonderen.