Welkom op de website van SWS De Dobbe

SWS De Dobbe is ontstaan door een fusie van OBS Roodschoul en CBS H.H. Simonides in Roodeschool. Deze beide scholen zijn per 1 augustus 2016 gefuseerd.
 

In de agenda staan een aantal activiteiten vermeld. We proberen deze in te passen in het RIVM-protocol. Houd de nieuwsbrieven in de gaten voor de laatste updates.Fijne herfstvakantie gewenst!

UPDATE website 15/10 Een kort verslag  van de afgelopen week is te vinden in het foto-album van groep 1/2

Foto's van de crea-middag in groep 5-8 (8 oktober)

Foto's van de het voorlezen en afsluiting van  de 
Kinderboekenweek bij 'Activiteiten'. (15 oktober)Nieuwe beslisboom schooljaar 2021-2022 m.b.t Corona-gerelateerde klachten
Beslisboom Coronaklachten augustus 2021

Tijdens de feestelijke openingsdag hebben alle leerlingen een onderdeel van de kunstwerken gemaakt. Deze prachtige werken kunt u in de hal bewonderen.