Welkom op de website van SWS De Dobbe

SWS De Dobbe is ontstaan door een fusie van OBS Roodschoul en CBS H.H. Simonides in Roodeschool. Deze beide scholen zijn per 1 augustus 2016 gefuseerd.

Per 24 oktober 2022 zijn we verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Zr. Kortestraat 73 in Roodeschool. 

 

In de agenda staan een aantal activiteiten vermeld.  Houd de nieuwsbrieven in de gaten voor de laatste updates.

UPDATE
19-11-2022 Foto's in het album van groep 1/2
26-11-2022 Foto's van de Pietengym in het album van groep 3/4Beslisboom (Boink) Corona maart 2022