Welkom op de website van SWS De Dobbe

SWS De Dobbe is ontstaan door een fusie van OBS Roodschoul en CBS H.H. Simonides in Roodeschool. Deze beide scholen zijn per 1 augustus 2016 gefuseerd.
 

In de agenda staan een aantal activiteiten vermeld.  Houd de nieuwsbrieven in de gaten voor de laatste updates.
Fijne zomervakantie!


Beslisboom (Boink) Corona maart 2022De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben samen een 'blockposter' gekleurd:
Kleuren voor de vrede

Tijdens de feestelijke openingsdag hebben alle leerlingen een onderdeel van de kunstwerken gemaakt. Deze prachtige werken kunt u in de hal bewonderen.